La Foradà

La Vall de Gallinera es troba a la comarca alacantina de la Marina Alta i agrupa un conjunt de xicotets pobles que es diuen: Benirrama, Benialí, Benissivà, Benitaia, La Carroja, Alpatró, Llombai i Benissili. Aquets, estan disposats en línia al llarg de la vall i...