Ruta dels Pantaners

La Ruta dels Pantaners es localitza a Chulilla, en la província de València, comarca dels Serrans, situant-se a l’oest del terme municipal, en la confluència amb els termes de Loriguilla i Sot de Chera. Aquest entorn es troba dintre del Paratge Natural Municipal...